Hazreti Ebu Bekir

Zulüm, vefasızlık ve hile kimde bilinirse zararı yine kendine dokunur.

Hazreti Ebu Bekir