Kaşgarlı Mahmud

Zulüm avludan girerse, adalet bacadan çıkar.

Kaşgarlı Mahmud