Albert Einstein

Zorlukların göbeğinde fırsatlar yatıyor.

Albert Einstein