Moliere

Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir.

Moliere