Patrick Henry

Zorbalığın kaldırılmasını zorbadan isteyemeyiz.

Patrick Henry