Hazreti Ali

Zenginlerin damları yükseldikçe, yoksullarınki alçalır.

Hazreti Ali