Alain

Zeki görünenlere acırım ben. Zeki görünmek öyle bir vaaddir ki, o vadi tutma imkanı hiçbir zaman bulunmaz.

Alain


Meşhur Sözler



Son Sözler