Mecelle

Zarar vermek ve zarar verene zararla karşılık vermek yoktur.

Mecelle