İbn-i Arabi

Zamanını bir hazine olarak bil. Onu buna göre değerlendir.

İbn-i Arabi