Yıldızlararası (2014)

Zaman ve mekanı aşabilen tek şey sevgidir.

Yıldızlararası (2014)


Meşhur SözlerSon Sözler