Hazreti Ali

Zalimin sonu gelince zulmü artar, daha da azgınlaşır.

Hazreti Ali