Namık Kemal

Yüksel, bu şive-i Hüda’dır, esarını sorma kim, hatadır.

Namık Kemal