Yunus Emre

Yol odur ki doğru vara, göz odur ki Hak'kı göre, er odur alçakta dura, yüceden bakan göz değil.

Yunus Emre