Aristoteles

Yoksulluk, devrimin ve suçun ebeveynidir.

Aristoteles