Rasim Özdenören

Yeryüzü bir zulüm yuvası olmuşsa, hiçbir şeye kendi hakkı ile hükmedilmediğindendir.

Rasim Özdenören