Süleyman Demirel

Yenilmiş kul hakkını ne Mekke temizler ne de Tekke.

Süleyman Demirel