Benjamin Disraeli

Yazılarından bahseden yazar, sadece çocuklarından bahseden anne kadar sıkıcıdır.

Benjamin Disraeli


Meşhur SözlerSon Sözler