John Maxwell Coetzee

Yazdıklarımız bizi daha iyi yapabiliyorsa, pekala daha kötü de yapabilir.

John Maxwell Coetzee