Daryush Shayegan

Yaşamlarını kendi elleriyle ıskalamış yaralı bilinçleriz biz.

Daryush Shayegan