Bismarck

Yarın ne olacağını bilsem, devlet adamı değil, kahin olurdum.

Bismarck


Meşhur SözlerSon Sözler