Ali Şîr Nevaî

Yardan ayru gönül mülki durur sultanı yok, mülk kim sultanı yok cismi durur kim canı yok.

Ali Şîr Nevaî / Şiir


Meşhur SözlerSon Sözler