Heinrich Heine

Yalana borçlu olduğumuz saadet, gerçek saadet gibidir.

Heinrich Heine