el-Cahiz

Yalan söyleyen herkes, mutlaka nefsinin alçaklığını ortaya atmıştır.

el-Cahiz