Abdürrahim Karakoç

Ya İslam'da erirsin, ya inkarda çürürsün.

Abdürrahim Karakoç