Can Yücel

Ve aslında hayat dediğin, yaşayabildiğin kadar güzeldir.

Can Yücel