Bismarck

Varlığı söz konusu olduğu zaman, Prusya hiçbir hak dinlemez.

Bismarck