Türk Atasözleri

Vakitsiz öten horozun başını keserler.

Türk Atasözleri