Emile Zola

Üzüntülerini anlatarak başkalarını sevindirme.

Emile Zola