Hazreti Muhammed

Utanma, imanın dallarından bir daldır.

Hazreti Muhammed