Benjamin Disraeli

Umutsuzluk, sersemlerin elde ettiği bir sonuçtur.

Benjamin Disraeli