Alfred Capus

Umutsuzluğa kapılmak doğru değildir. Kaybetmenin ilk basamağı, umutsuzluğa düşmektir.

Alfred Capus