Julius Caesar

Umumiyetle insanlar, arzu ettikleri şeylere kolayca inanırlar.

Julius Caesar