Sadi-i Şirazi

Üç şey sürekli kalmaz ticaretsiz mal, tekrarsız bilgi, cesaretsiz iktidar.

Sadi-i Şirazi