Bekir Ağırdır

Türk insanında öğrenmeyi sağlayan iki temel dürtü var biri mecburiyet, ikincisi yarar. Bu ikisi olmadan bizde öğrenme olmuyor.

Bekir Ağırdır