John Locke

Tüm farkı yaratan emektir.

John Locke