Dark

Tüm duygularımızdan arındığımız zaman özgür kalırız.

Dark