Dale Carnegie

Toplumun temeli, güven duygusudur.

Dale Carnegie