Farabi

Toplum, adalet ve sevgi ile mutlu olur.

Farabi