George Eliot

Tilkinin izinin bulunması tazıya düşer.

George Eliot