Tekerleme

Efsane Tekerlemeler

Tekerleme, genellikle ölçülü ve kafiyeli, basmakalıp söz. Masal, hikâye, bilmece, halk tiyatrosu gibi bazı edebi türler içinde ve çocuk oyunlarında tekerlemelere rastlanır.


Meşhur Tekerlemeler



Son Tekerlemeler