Bismarck

Tedbirlerimizi ulaşabileceğimiz amaçlara göre değil, ulaşmamız gereken amaçlara göre almalıyız.

Bismarck