Erich Fromm

Tanrı'ya itaat etmek, insana boyun eğmeyi (kula kulluğu) reddetmektir.

Erich Fromm


Meşhur SözlerSon Sözler