Daniel Webster

Tanrı, hürriyeti, ancak onu sevenlere ve onu muhafaza ve savunmaya hazır olanlara verir.

Daniel Webster