Descartes

Şüpheyi, asla işlerimizi sevk ve idarede kullanmamalıyız.

Descartes


Meşhur SözlerSon Sözler