Can Yücel

Sünnet değil farzdır Cumhuriyet.

Can Yücel