Yusuf Has Hacib

Yusuf Has Hacib Sözleri

Yusuf Has Hacib, Türk-İslam tarihi ve kültürü açısından son derece önemli olan Kutadgu Bilig siyasetnamesini yazmıştır.


Popüler KonularPopüler SözlerPopüler MeşhurlarSon Sözler