Machiavelli

Machiavelli Sözleri

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli (1469-1527), tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan Floransalı düşünür, devlet adamı, askerî stratejist, şair ve oyun yazarı. İtalyan Rönesans hareketinin en önemli figürlerindendir.


Popüler KonularPopüler SözlerPopüler MeşhurlarSon Sözler