La Edri

La Edri Sözleri

Lâedrî, Arapçada “bilinmeyen” anlamına gelir. Arap edebiyatında yazarı belli olmayan edebi eserlerin sonuna yazılır. Bazen yazar ya da şairler edebiyata yeni başladıklarında eserlerinin sonuna Lâedrî yazarlar.


Popüler La Edri Sözleri



Popüler Meşhurlar



Son La Edri Sözleri