Jean Baudrillard

Jean Baudrillard Sözleri

Jean Baudrillard, Fransız düşünür ve sosyolog. Medya teorisi, postyapısalcı felsefe ve postmodernizm üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiştir.