İbn-i Hazm

İbn-i Hazm Sözleri

İbn Hazm, Huelva, Endülüslü-Arap felsefeci, tarihçi ve ilahiyatçı. Kur’ân-ı Kerîm’in teʾvīl ya da Sufiliğin yorumu olarak tanımlanabilen bâtınî tefsirini Kur’an’daki apaçık metinlerin anlaşılmasının önündeki tehlikeli bir tehdit olarak görmüştür.


Popüler KonularPopüler SözlerPopüler MeşhurlarSon Sözler